ARTefACTe, UN LABORATORI DE NOVA INSTITUCIONALITAT CULTURAL METROPOLITANA.

ARTefACTe és un festival d’art de performance contemporània d’escala metropolitana que, en paral·lel, ope- ra com un laboratori de nova institucionalitat cultural, tot experimentant en la pràctica amb prototips de gestió cultural emergent i democràtica.

ARTefACTe es desplega com laboratori insòlit d”experimentació de prototips de processos de nova institucio- nalitat cultural. Com a tal, ARTefACTe crea xarxa, produeix transversalitat, i codissenya continguts programà- tics en coparticipació amb la ciutadania, el sector, els responsables dels seus espais participants i les admi- nistracions.

És a dir, ARTefACTe es desplega com una inèdita i insòlita iniciativa democràtica, coral, col·laborativa, horit- zontal i descentralitzada. En tant que laboratori de recerca difractiva, ARTefACTe és un exercici performàtic en si mateix.

“És parla molt de la necessitat de que les institucions de l’ecosistema artístic al territori cooperin i sumin, que deixin de funcionar com a entitats autonomes, que col.laborin en el disseny de continguts comuns a escala metropolitana, que apostin conjuntament per projectes de ciutat. Es parla molt pero mai no acaba de fer-se del tot realitat. Curiosament, crec que ara mateix és donen determinades circunstàncies contextuals per a avançar en el desplegament d’estrategies amb aquests objectius, per avançar en l’aprofondiment d’una sort de nova institucionalitat cultura al nostre ecosistema d’ arts visuals. Un nova institucionalitat des de la que la estructura d’administracions i institucions publiques treballi transversalment i retroalimenti els espais indepen- dents de base, contribuïnt a la seva sostenibilitat. I crec que aquesta nova institucionalitat només fara via si obrim marges a la possibilitat d’esdeveniments disruptius i performatius, en la pràctica, des de l’acció. Perfor- mativitzant la cultura”

Organitza:

Col·laboren:

transit-projectes